Ondertrouw en meer « Huwelijk

Ondertrouw en meer

Wanneer je gaat trouwen, moet je daarvan minimaal 14 dagen en maximaal een jaar voor de huwelijksvoltrekking aangifte doen bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit doe je in één van jullie woongemeenten. Dit heet 'in ondertrouw gaan'.

Daarbij worden de datum en tijd van het huwelijk vastgelegd en onder andere aan de hand daarvan worden de kosten van de huwelijksvoltrekking bepaald. Ook geef je aan wie je getuigen zijn en meld je onder welke naam de vrouw vanaf de huwelijksdag geregistreerd wil staan.

Ja, ik wil!
Met 'ja' of 'ja, ik wil' stemmen jij en je partner in met de rechten en plichten van het huwelijk. Zo moet je voor zover mogelijk in elkaars onderhoud voorzien en zijn schulden en bezittingen gemeenschappelijk, tenzij anders vastgelegd. Daar staat tegenover dat de vrouw de naam van de man mag overnemen en dat je nooit tegen je partner hoeft te getuigen in de rechtbank.

Huwelijkse voorwaarden
Het uitsluiten van bepaalde bezittingen of schulden van het trouwen in gemeenschap van goederen kan vanaf € 600,-, maar loopt op als je ingewikkelde voorwaarden wilt vastleggen. 
Veel mensen trouwen op huwelijkse voorwaarden wanneer één van de twee een goed, of juist slecht lopend bedrijf heeft. Het kan ook zijn dat jullie inkomens of uitgaves erg ver uit elkaar liggen, of dat één van de twee een grote som geld, of een waardevol erfstuk bezit. Met de huwelijkse voorwaarden moet je het beiden eens zijn. Dit is ook nodig wanneer je ze weer wilt opheffen.

* Als je in Nederland wilt trouwen moet je 18 zijn, tenzij je onder een uitzondering valt. 

Door Rinske Bosma

 Omdat de kosten van een bruiloft niet gering zijn, is het verstandig om e.e.a. te laten verzekeren. Kijk daarvoor eens op de site van Trouwzeker.nl.

 

Reageren

Gerelateerde artikelen

Trouwbibbers

Deze invloed heeft trouwen op je autoverzekering

Het geheim van een goed huwelijk

Bruidstaart met smaak

Gerelateerde bedrijven