Trouwen waar je maar wilt? « Huwelijk

Trouwen waar je maar wilt?

Dit is in eerste instantie een gemeente- /stadhuis en daarnaast kiest de gemeenteraad de trouwlocatie(s) op basis van wat zij waardevol vinden aan een locatie om deze tot trouwlocatie te benoemen. Zo’n locatie noemt men dan het “huis der gemeente”. Dit kan een prachtige villa of kasteel zijn maar ook de plaatselijke kartbaan of een pretpark.

Eisen aan trouwlocaties
De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft een aantal criteria geformuleerd waaraan trouwlocaties moeten voldoen:
-de gemeenteraad wijst de trouwlocatie aan;
-de raad kan de bevoegdheid tot aanwijzen van een trouwlocatie delegeren aan het college;
-de locatie dient een ruimte te betreffen: een ruimte in de openlucht is niet acceptabel;
-de gemeente stelt de ruimte ter beschikking;
-het pand moet voor iedereen toegankelijk zijn;
-de openbaarheid moet zijn gewaarborgd;
-er moeten regelmatig huwelijken worden voltrokken;
-de locatie moet meerwaarde hebben ten opzichte van de bestaande trouwlocatie;
-de locatie moet bekend zijn als een plaats waar huwelijken worden voltrokken.

Officieel moet je volgens de wet trouwen met een dak boven het hoofd en omringt door 4 muren. Er zijn nog veel gemeenten die deze wet op deze wijze hanteren. Met je voetjes in het zand is er dan dus niet bij als je bijvoorbeeld op het strand wilt trouwen. Vele gemeenten hebben hun beleid aangepast tot of alleen een dak wat dus eventueel een prieel kan zijn of gewoon in de open lucht.

Vrije locatiekeuze
Steeds meer gemeenten laten het toe om te trouwen buiten die vastgestelde trouwlocaties. Dat houdt in dat je dan zelf een locatie voor één dag kan laten benoemen tot trouwlocatie. Denk aan je eigen tuin of een leuk restaurantje, de ontmoetingsplek van het bruidspaar… Deze locatie moet dan wel voldoen aan een aantal (veiligheids)regels die de gemeente opgesteld heeft. Wees altijd wel op tijd met het aanvragen van deze eenmalige trouwlocaties, de ambtelijke molens draaien vaak langzaam!

Het is dus altijd noodzaak bij de gemeente te vragen waar getrouwd mag worden en wat er mogelijk is omtrent trouwen buiten de aangewezen “huis der gemeente”.

Tekst: De Weddingplannerschool 
Foto: Dierenpark Amersfoort

Japertje zei:

In het algemene stukje kwam ik zonder erop te letten al twee spelfouten tegen. Staat best klungelig. Even iemand met verstand van onze taal ernaar laten kijken? In de eerste alinea 'bepaald' moet 'bepaalt' zijn, alinea 4 'omringt' moet 'omringd' zijn.

Talitha zei:

Informatieve tekst, maar mij vielen de grammatica foutjes ook direct op. Is het een kopieerfout of is deze tekst door iemand anders gekopieerd? Ik kwam deze tekst ook letterlijk op een andere site tegen.

Bart zei:

"de locatie dient een ruimte te betreffen: een ruimte in de openlucht is niet acceptabel" Ik vond daarover het volgende: De gemeente Apeldoorn heeft in mei 2015 aan de minister van Veiligheid en Justitie gevraagd het trouwen in de openlucht wettelijk mogelijk te maken. De minister antwoordde op 7 juli 2015 dat een wijziging van de wet niet nodig is en gaf daarbij de volgende onderbouwing: "Het is aan het bevoegde orgaan van de gemeente (de gemeenteraad of in het geval van delegatie, het college) om zelfstandig te bepalen welke locaties in de gemeente als gemeentehuis worden aangewezen, opdat aldaar een huwelijk kan worden voltrokken. Het begrip gemeentehuis kan daarbij in het kader van een dynamische wetsuitleg in overdrachtelijke zin worden opgevat. Dat betekent dat het niet behoeft te gaan om een gebouw in de traditionele zin van het woord. De raad /het college zal bij de aanwijzing van een locatie toetsen of gelet op de goede smaak en de openbare orde - mede gelet op het feit dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden op een veilige manier moet kunnen uitoefenen - geschikt is om als trouwlocatie te worden aangewezen. "

Reageren

Gerelateerde artikelen

Tips bij buiten trouwen

Zo vind je de perfecte locatie voor je huwelijk

Hoe verzorg je de garderobe tijdens jouw huwelijk?

Zo kiezen jullie de ideale trouwlocatie

Gerelateerde bedrijven